چاپ سربرگ ديجيتال فوري

چاپ دیجیتال سربرگ فوري

-اگرنياز به چاپ تعداد محدودي (بين 50 تا 200 عدد) سربرگ داريد و يا براي تحويل گرفتن سربرگ هاي خود عجله داريد پيشنهاد ما به شما چاپ سربرگ ديجيتال است.

– در دفتر فني طراح امكان چاپ سربرگ ديجيتال بدون حاشيه سفيد (چاپ تا لبه ي كاغذ) وجود دارد.

-اگرسر برگ ها بدون حاشيه ي سفيد باشند (رنگ تا لب كاغذ) 50% به مبالغ زیر اضافه مي گردد.

-در صورتيكه سر برگ ها داراي آرم محو باشند 20% به مبالغ فوق اضافه ميشود.

قیمت چاپ سربرگ

قیمت های چاپ دیجیتال سربرگ فوري

*** تعرفه چاپ انواع دیجیتال سربرگ فوري با حاشيه سفيد و بدون آرم محو در جدول روربرو قابل مشاهده می باشد. در ضمن هزينه طراحي جداگانه محاسبه مي شود.

-جهت سفارش چاپ دیجیتال سربرگ با ما تماس حاصل فرماييد.