معرفی هنر چاپ سنگی و چاپ سربی
نوامبر 26, 2017
اطلاعاتی برای طراحی پوستر و نشانه
دسامبر 16, 2017
نمایش همه

راهنمای رفع اشکال در چاپ افست

لوله شدن لبه های کاغذ، در دسته کن خروجی کاغذ از ماشین چاپ مشاهد می شود.
دلایل احتمالی:
1. چسب مرکب بالاست.
2. قسمت های چاپ تون پلات، بسیار نزدیک به لبه کاغذ طراحی شده است.
3. پکینگ زیر لاستیک نامناسب است.
4. سطح کاغذ بیش از اندازه صاف بوده و لاستیک بسیار نرم و چسبنده می باشد.
5. فشار لاستیک بیش از اندازه زیاد است.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
رفع اشکال:
1. چسب مرکب را با استفاده از ضد چسب مناسب کاهش دهید.
2. در صورت امکان با هماهنگی طراح، محل چاپ تون پلات از لبه های کار دور نمایید.
3. پکینگ زیر لاستیک را تعویض و تنظیم نمایید.
4. لاستیک را با نوع لاستیک سخت تر تعویض نمایید.
5. فشار بین لاستیک و سیلندر را کاهش دهید.

2- پرزدهی (Picking)
الیاف و یا پرز کاغذ بر روی زیک چسبیده و نقاط سفیدک بر روی چاپ ایجاد می شود. این مشکل در هر دو منطقه چاپ شونده و یا بدون چاپ مشاهده می شود.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
دلایل احتمالی:
1. چسب مرکب بالاست.
2. مقدار مرکب بر روی زینک و لاستیک بیش از اندازه است.
3. لاستیک کثیف بوده و یا از نوع نامرغوب استفاده شده است.
4. لاستیک بیش از اندازه نرم است.
5. لاستیک شیشه ای شده است.
6. فشار زیاد بین سیلندر و لاستیک
7. سرعت بالای ماشین چاپ
8. مقدار زیادی آب بر روی لاستیک انباشته شده است.
9. کاغذ انتخابی نامناسب است.
10. کاغذ دارای سطح بسیار ضعیفی بوده و دارای پرز بسیار زیادی می باشد.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
رفع اشکال:
1. چسب مرکب را با استفاده از ضد چسب مناسب کاهش دهید.
2. ضخامت فیلم مرکب را با کاهش مرکب و بستن شیرهای مرکب، کاهش دهید.
3. مطمئن شوید که لاستیک کاملا تمیز شده است.
4. لاستیک را تعویض کنید.
5. فشار چاپ را تا حد ممکن کاهش دهید.
6. سرعت ماشین را کاهش دهید
7. میزان آب را در حد مینیمم نگهدارید تا از جدایش ذرات کاغذ جلوگیری شود.
8. کاغذ را تعویض کنید.
9. کنترل نمایید که کاغذ دارای پوشش مناسب برای چاپ افست باشد.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
3- بالا آوردن لاستیک (Piling)
الیاف و پرز کاغذ و یا مرکب بر روی لاستیک انباشته شده و کیفیت چاپ را بمرور کاهش می دهد. یک لایه ضخیم از مخلوط مرکب و پرز کاغذ بر روی لاستیک ایجاد گردیده که به سطح کاغذ منتقل می شود و نهایتا به توقف چاپ منجر می شود.
رفع اشکال کردن دستگاه چاپ افست ورق
دلایل احتمالی:
1. وجود الیاف و یا ذرات پرز کاغذ
2. جدا شدن پوشش سطح کاغذ
3. بالا بودن چسب مرکب
4. بالا بودن فشار سیلندر و لاستیک
5. استفاده از لاستیک نامناسب
6. امولسیون نامناسب آب و مرکب
7. سرعت پائین نشست مرکب در چاپ چندرنگ
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
رفع اشکال:
1و2. با تولیدکننده کاغذ مشورت نمائید.
1و2. دستگاه چاپ را کاملا شستشو نموده و سپس با مرکب جدید شروع نمائید.
3. چسب مرکب را تا حد امکان با خمیر ضدچسب کاهش دهید.
1-4. فشار چاپ را تنظیم نمایید.
2-4. پکینگ زیر لاستیکی را کنترل نمایید.
5. لاستیک را کنترل نموده و در صورت نیاز تعویض نمائید.
1-6. مقدار مرکب را به حداقل کاهش دهید.
2-6. مقدار آب را به حداقل کاهش دهید.
3-6. پارچه نورد آب را کنترل نمائید.
4-6. سیستم انتقال آب را کنترل نمائید.
1-7. نوردهای مرکب را کنترل نمائید.
2-7. با تولیدکننده مرکب مشورت نمائید.
رفع اشکال کردن دستگاه چاپ افست ورق
4- دوبل شدن چاپ (Doubling of print image)
غالبا در شروع چاپ، چاپ بصورت دوبل شده مشاهده می شود که عت این امیر حرکت کاغذ در بین واحدهای چاپ می باشد.

دلایل احتمالی:
1. لاستیک شل بسته شده است.
2. ورق کاغذ برروی سیلندر سر می خورد.
3. سیلندر شل است.
4. زینک به درستی و کامل بسته نشده است.
5. پکینگ زیر لاستیک مناسب نمی باشد.
6. چاپ به درستی رجیستر نشده است.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
رفع اشکال:
1. لاستیک را تعویض و یا محکم نمائید.
2. گیره های انتقال کاغذ را تمیز نمائید.
3. با شرکت تولیدکننده ماشین چاپ مشورت نمائید.
4. نحوه بستن زینک را مجددا کنترل نمایید.
5. پکینگ زیر لاستیک را کنترل نموده و در صورت اشکال تعویض نمایید.
1-6. اجازه دهید مرکب چاپ شده در چاپ قبل کاملا خشک شده و سپس چاپ بعدی را انجام دهید.
2-6. بلبرینگهای سیلندرها را کنترل نمایید. ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.
3-6. سطح ماشین را از لحاظ لرز و تراز بودن آن کنترل نمایید.
4-6. فشار بین سیلندر و لاستیک و همچنین لاستیک و زینک را مجددا کنترل نمایید.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
5- خشک نشدن مرکب و یا دیر خشک شدن مرکب (slow drying)
مرکب در خروجی از ماشین چاپ خشک نشده است و باعث کثیف شدن کار در اثر تماس سطوح کاغذ به یکدیگر می شود.

دلایل احتمالی:
1. انتخاب نامناسب مرکب چاپ.
2. اسیدیته کاغذ بالا بوده و یا به عبارتی PH آن پائین است.
3. رطوبت کاغذ بالا است.
4. میزان خشک کن در مرکب پائین است.
5. ضخامت فیلم مرکب زیاد است.
6. مرکب دارای فلو بسیار پائینی است.
7. مقدار اسید در داروی آب زیاد و یا به عبارتی PH داروی آب پائین است.
8. مقدار آب و مرکب زیاد است.
9. درجه حرارت محیط چاپخانه پائین تر از حد استاندارد است.
10. مرکب بدلیل طبیعت غیرجذبی کاغذ نشست خوبی بر روی کاغذ ندارد.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
رفع اشکال:
1. با شرکت تولیدکننده مرکب مشورت کنید و از مرکب مناسب برای کاغذ مصرفی استفاده نمائید.
2. با تولیدکننده کاغذ مشورت کنید.
3. با قرار دادن کاغذ قبل از چاپ در محیط چاپخانه اجازه دهید درجه حرارت کاغذ با درجه حرارت محیط متعادل گردد.
4. مطابق با دستورالعمل تولیدکننده مرکب، به مرکب خشک کن اضافه کنید.
5. مقدار ضخامت فیلم مرکب را کاهش دهید.
6. بالانس آب و مرکب را در حد مینیمم نگهدارید و از داروی آب با PHنزدیک به خنثی (7-5) استفاده نمائید.
7. PH و کنداکتیویته آب دستگاه را کنترل نمایید.
8. حجم آب و مرکب را در نوردها به حداقل کاهش دهید.
9. درجه حرارت محیط چاپخانه افزایش و رطوبت محیط را کاهش دهید.
10. نوع کاغذ را تعویض نمایید.
رفع اشکال کردن دستگاه چاپ افست ورق
6- کاغذ داخل ماشین نگردیده و به سختی ورقهای کاغذ از یکدیگر جدا می شوند. (Sheets failing to feed and separate)
کاغذ با تاخیر وارد دستگاه چاپ شده و بصورت دوتایی وارد دستگاه می شود.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
دلایل احتمالی:
1. الکتریسیته ساکن

رفع اشکال:
1-1. در صورت امکان کاغذ و ماشین را به سیستم ارت متصل نمائید.
2-1. فشار هوا را افزایش دهید و در صورت امکان از یک دمنده پشت کاغذها استفاده کنید.
3-1. شیرهای هوا را کنترل نموده و تمیز نمائید.
4-1. پخش تغذیه کاغذ را کنترل و فیلر نمایید.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
7- کاغذ وارد دستگاه نشده و به تعداد نامشخص یک و یا چندتائی وارد دستگاه میشوند. (Sheets failing to feed and separate)
صفحات کاغذ به یکدیگر چسبیده و بصورت نامنظم بداخل ماشین وارد می شوند.

دلایل احتمالی:
1. اشکال در هنگام برش با تیغه گیوتین و یا آسیب در لبه های تیغه برش.
2. کنده شدن لبه های تیغه گیوتین.
3. عدم تنظیم تایمینگ تغذیه کاغذ (Feeder)

رفع اشکال:
1. لبه های کاغذ را از لحاظ برش کنترل نمایید.
2. تیغه گیوتین را کنترل نمایید و در صورت نیاز تعویض نمایید.
1-3. دبی هوا بداخل صفحات کاغذ را افزایش دهید.
2-3. لبه های کاغذ را مجددا برش دهید.
3-3. فوتک ها و سیستم تغذیه را مجددا کنترل نمائید.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
8- عدم ورود کاغذ به دستگاه بدلیل اشکال در کاغذ (Distortion of paper)

دلایل احتمالی:
1. قوس داشتن کاغذ.
2. موجدار بودن لبه های کاغذ.
3. خارج از مربع بودن کاغذ (گونیا نبودن کاغذ).
4. اشکال در تنظیمات تغذیه کاغذ.
5. آب به کاغذ آسیب رسانده است و یا بسته بندی کاغذ مرطوب شده است.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست
رفع اشکال:
1. کاغذ را بصورتیکه قسمت موجدار آن به سمت پائین باشد وارد دستگاه نمائید.
1-2. شرایط انبار کاغذ و دستگاه چاپ را از لحاظ رطوبت و دما کنترل نمائید.
2-2. جهت کاغذ را کنترل نمائید.
3. تیغه گیوتین را از لحاظ برش بصورت مربع کنترل نمایید.
1-4. حجم هوا در ورودی کاغذ را افزایش دهید.
2-4. با مهندس دستگاه چاپ تماس بگیرید.
5. کاغذ را قبل از چاپ به کنار ماشین چاپ منتقل نمائید تا درجه حرارت آن با محیط چاپخانه و دستگاه چاپ یکسان شود.
راهنمای رفع اشکال در چاپ افست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *