دسامبر 30, 2019
یک فاکتور رسمی

چگونه یک فاکتور رسمی درست کنیم؟

تهیه یک فاکتور رسمی حرفه ای را بیاموزید؛ این مطلب راهنمای کاملی از موارد مورد نیاز برای تهیه یک فاکتور رسمی است.
دسامبر 30, 2019
نمونه فاکتور رسمی

فاکتور رسمی چیست و شامل چه چیزهاییست؟

یک فاکتور رسمی سندی است که توسط ارائه دهنده یک کالا یا خدمات به خریدار فرستاده می شود. فاکتور رسمی در حقیقت نشان دهنده این است […]
فوریه 13, 2019

ترتیب و معانی رنگ در فاکتور

یکی از مهم ترین سندهای تجاری در کسب و کار ، فاکتورهایی هستند که باید به گونه ای تهیه شوند ، که از اعتبار حقوقی نیز […]
ژانویه 31, 2019

شناسایی فاکتور غیر رسمی و رویکرد برخورد با آن ها

فاکتور غیر رسمی چهارچوب خاصی برای تنظیم ندارد و تنها برای فرشنده صادر می شود. فاکتور غیر رسمی قابل ارائه به دارایی نمی باشد. در عین […]