جولای 30, 2018

چاپ فاکتور

چاپ فاکتور تجاری چاپ فاکتور تجاری یک سند مهم است که برای حمل و نقل بین المللی در نظر گرفته شده است، زیرا پیک های تجاری […]
جولای 30, 2018

آشنایی با انواع کاغذ در چاپ کتاب

انواع کاغذ و جنس کاغذ از موارد مهمی در صنعت چاپ محسوب می شود. در ایران کاغذ مورد استفاده برای چاپ کتاب انواع مختلفی دارد و هریک […]
جولای 31, 2018

فاکتور خام

فاکتور خام و انواع آن فاکتور خام نمونه ای از یک فاکتور تکمیل نشده است . نوع فاکتور خام بستگی به تعدادی از عوامل دارد که […]
جولای 31, 2018

چاپ فاکتور آنلاین

فاکتور چیست؟ قبل تفسیر چاپ فاکتور آنلاین بهتر است که تعریفی از فاکتور داشته باشیم. فاکتور در اصل سند یا برگه صورتحسابی ست که فروشنده پس […]