نوامبر 23, 2017

چاپ فلکسو چیست

چاپ فلکسو چیست فلکسوگرافی روش چاپی است با یک لوح چاپ برجسته (کلیشه) و منعطف. این لوح به سیلندر لوح دستگاه چاپ فلکسوگرافی چسبانده می شود. […]