دستگاه چاپ هلیوگراور

نوامبر 7, 2017

آشنایی با فرایند چاپ و معرفی انواع آن

آشنایی با فرایند چاپ و معرفی انواع آن چاپ فرآیندی است که توسط آن نقش یا اثری را بر روی سطحی ایجاد و تکثیر می نمائیم […]
دسامبر 18, 2017

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل چاپ هلیوگراور

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل در چاپ هلیوگراور چاپ هلیوگراور تیغه داکتربلید یاراکل ، ورقه ای است که ضخامت آن بر حسب اینکه بخواهند تمیزکاری را محکم […]