دسامبر 18, 2017

چگونگی انجام چاپ فلکسو

چگونگی انجام چاپ فلکسو چاپ فلکسو در واقع می توان گفت که فلکسوگرافی شکلی از ماشین های لترپرس رول دوار است. اما تفاوتی که بین این […]