چاپ پاکت ملخی

چاپ انواع پاکت در سایز های A4 و A5 و ملخی به صورت تک رنگ مشکی .