دسامبر 17, 2017

تعریف چاپ هليوگراور

تعریف چاپ هليوگراور چاپ هليوگراور بعد از مطالعه اين مقاله با: تاريخ چاپ گراور آشنايي با فرايند چاپ هليو گراور موارد استفاده از چاپ هليو معايب […]
دسامبر 17, 2017

چاپ چرم چیست

چاپ چرم چیست چاپ چرم چاپ پارچه و چرم با لیزر یا همان حکاکی پارچه و چرم با لیزر به خاطر مزایای متعددی که دارد در […]
دسامبر 17, 2017

چاپ کلاقه ای چیست

چاپ کلاقه ای چیست چاپ کلاقه ای چاپ کلاقه ای، چاپ و رنگرزی غیر مستقیم طرح ها و نقش ها به وسیله مهر و ماده مقاوم […]
دسامبر 17, 2017

انواع روش برای چاپ پارچه

انواع روش برای چاپ پارچه چاپ پارچه قدیمی ترین مدرک مربوط به چاپ پارچه را از نقش دیواره های مقابر مصری مربوط به دو هزار هزار […]