دسامبر 17, 2017

چاپ چرم چیست

چاپ چرم چیست چاپ چرم چاپ پارچه و چرم با لیزر یا همان حکاکی پارچه و چرم با لیزر به خاطر مزایای متعددی که دارد در […]
دسامبر 17, 2017

تعریف چاپ هليوگراور

تعریف چاپ هليوگراور چاپ هليوگراور بعد از مطالعه اين مقاله با: تاريخ چاپ گراور آشنايي با فرايند چاپ هليو گراور موارد استفاده از چاپ هليو معايب […]
دسامبر 18, 2017

چاپ تامپو چیست

چاپ تامپو چیست چاپ تامپو این مسئله به دلیل استفاده ازکلیشه گود درفرآینده چاپ می باشد.ازویژگیهای این شیوه امکان چاپ،روی مواد مختلف ومتنوع هم از نظر […]
دسامبر 18, 2017

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل چاپ هلیوگراور

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل در چاپ هلیوگراور چاپ هلیوگراور تیغه داکتربلید یاراکل ، ورقه ای است که ضخامت آن بر حسب اینکه بخواهند تمیزکاری را محکم […]