دسامبر 18, 2017

اطلاعات جامع درباره چاپ لترپرس

اطلاعات جامع درباره چاپ لترپرس چاپ لترپرس لترپرس یکی از انواع روشهای چاپ هست. همنطوری که می دونید ماروشهای مختلف چاپی داریم که تقسیم بندیهای برای […]
دسامبر 18, 2017

چگونگی انجام چاپ فلکسو

چگونگی انجام چاپ فلکسو چاپ فلکسو در واقع می توان گفت که فلکسوگرافی شکلی از ماشین های لترپرس رول دوار است. اما تفاوتی که بین این […]
دسامبر 18, 2017

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل چاپ هلیوگراور

کاربرد تیغه داکتربلید یاراکل در چاپ هلیوگراور چاپ هلیوگراور تیغه داکتربلید یاراکل ، ورقه ای است که ضخامت آن بر حسب اینکه بخواهند تمیزکاری را محکم […]
دسامبر 18, 2017

چاپ تامپو چیست

چاپ تامپو چیست چاپ تامپو این مسئله به دلیل استفاده ازکلیشه گود درفرآینده چاپ می باشد.ازویژگیهای این شیوه امکان چاپ،روی مواد مختلف ومتنوع هم از نظر […]